League of Legends Game LogoRiot מפרסמים היום את החלטתם בנושא הקשרים העסקיים בין אחד מבעלי ארגון G2 לבין ארגון fnatic. בהודעה תמוהה מעט מתפרסמת ההחלטה לא לנקוט צעדים כנגד הצדדים המעורבים בצעדים הנוגדים את חוקת LCS.

 

 

אחד מהדברים ש - Riot מתגאים בהם בנוגע למשחק League of Legends הוא נושא אכיפת החוקים והמעורבות הגדולה שלהם בניהול הקבוצות על יד החוקה שהם קבעו לליגת LCS אבל לעיתים הדברים נראים אחרת.

לפני כשבועיים פורסם כי יש בעיה של ניגוד אינטרסים העוברים על החוק של LCS, חוק האומר כי אסור שיהיו קשרים פיננסיים או יכולת השפעה בין נציגים (או שותפים שלהם) המשתתפים בליגה זאת. בפרסום נמסר כי Riot בודקים את הנושא ויקבלו החלטה בנוגע לצעדים אותם ינקטו, אם בכלל, כנגד הצדדים המעורבים.

במקרה המדובר הלווה ג'נס הילגר, מבעלי G2, כסף לחברת Sannpa, שהיא הבעלים של fnatic. בהסכם ההלוואה כתוב כי במידה ו - fnatic לא יעמדו בהסכם ההלוואה, יקבל הילגר שליטה מלאה על הארגון.

כעת מודיעים ב - Riot כי הם סיימו את הבדיקה בנושא והחליטו כי מדובר בדבר מינורי בעיקר בשל העובדה שהילגר יקבל שליטה על fnatic רק במידה ו - Sannpa יפשטו את הרגל ולא יחזירו את ההלוואה, דבר שלדעת Riot לא יקרה ולכן הוא לא יקבל בסופו של דבר כל שליטה על fnatic.

האם מדובר בהחלטה נכונה או בעובדה שמדובר בשני הקבוצות אולי המשפיעות ביותר בסצינת LoL כשמדובר בליגת LCS בכלל ובסצינה האירופאית בפרט?


על מנת להגיב עליך להיות רשום באתר.