League of Legends Game Logo 85x85Riot ממשיכה בפעילות נגד התנהגות לא נאותה בקהילת השחקנים ומכריזה כעת כי כספים שנגבו כקנסות יועברו לארגון הפועל לתמכיה ומניעת התאבדויות בקרב נוער להט"בי (לסביות' הומואים, טרנסג'נדרים ובי סקסואלים).

 

 

אחד מהחוקים הקיימים בליגת LCS, המנוהלת על ידי Riot, אומר כי שחקנים שיואשמו הבתנהגות לא נאותה יקבלו קנס כספי. Riot אף הודיעו כי הכסף שייאסף מקנסות אלו לא ייכנס ישירות לחברה אלא יועבר למטרות צדקה.
במהלך עונת 2014 נצברו קנסות בסך של 31,850 דולר אותו יעבירו Riot לארגון The Trevor Project המשמש כקו תמיכה,עזרה ומניעת התאבדויות בקרב בני נוער להט"בים.

Riot מסבירים את הסיבה לתרומה דווקא למטרה הזאת בסטטיסטיקה ממהלך  וכי 2014 דווקא פעילות הקהילה היא שהובילה לבחירה:
"מניעת התאבדויות והומופוביה הם דברים הקרובים ללב קהילת LoL. כאשר בחנו את הדיווחים מהמשחקים, מצאנו כי משחקים שבהם המילה 'faggot' מופיעה בלוג הצ'אט דווחו ב - 165.84% יותר מאשר משחקים בהם הופיעה המילה 'fuck'. כמו כן, דרשתם יותר הענשה לשחקנים שעודדו, בלהט הרגע, שחקנים אחרים להתאבד - משחקים שהופיע בהם הביטוי 'kill yourself' קיבלו 225.65% יותר דיווחים מאשר משחקים בהם הופיעה המילה 'fuck'. כקהילה אתם רואים בהתבטאויות אלו פוגעות ובלתי מתקבלות וכך גם אנחנו".

מנהל פיתוח המערכות החברתיות ב - Riot, ג'פרי לין, אמר כבר בעבר בנוגע לגישת החברה בנושאים החברתיים כי הגישה המרכזית שלהם היא שהם "לא רוצים להיות הנהגים...אנו רוצים שהקהילה עצמה תוביל את הדרך".

על מנת להגיב עליך להיות רשום באתר.