League of Legends Game Logo 85x85השימוש בצירוף BG במשחקי LoL הוא כבר לא דבר נדיר כאשר במשחק יש לא פעם שחקן אחד או יותר שמתנהגים בזלזול, מקללים או פוגעים בשחקנים אחרים (Toxic).
ב - Riot מודעים למצב ומנסים להלחם בו בדרכים שונות.
הפעם הם מעלים מערכת חדשה שתאפשר להראות לשחקן כיצד הדברים שלו נראים מהצד השני.

 

בכל משחקי הרשת קיימים שחקנים שבלהט המשחק ובשל האופי שלהם לא בוחלים במילים ופגיעה בשחקנים האחרים. אלה אף זכו לשם Toxic (רעיל) והדבר בולט אף יותר במשחק בו יש מעל ל - 70 מיליון שחקנים (בהודעה מלפני חצי שנה דיברו Riot על 67 מיליון שחקנים).

במשחק קיימת כבר מערכת דיווח על התנהגות שחקנים אבל גם ב - Riot מודים כי השיטה היא לא אפקטיבית ואיטית מדי כאשר הדיווחים מגיעים למערכת הנקראית Tribunal (בית משפט) בו נבחנים הדיוחים.
ב - Riot מאמינים בטבע האדם והם נוקטים בשיטה שהם קוראים לה Redemption (גאולה, מחילה) ובמידה הדיווחים מתקבלים כנכונים וכי יש צורך בפעולה, השחקן מקבל הודעת אזהרה וניתנת לו האפשרות לשחק עד ש...יתקבלו דיווחים נוספים.

לטענת Riot רק כ - 2% מהשחקנים ממשיכים להתנהג כפי שהתנהגו אך עדיין מדובר במספר גדול ולכן הם עובדים על פעולות שיטה נוספות כמו מערכת לסימון שחקנים חיוביים עם תגמולים שונים לאותם שחקנים (סקינים וכו'??).

 

kayle 0 base 4
מתוך האתר של League of Legends - על ידי LYTE

 

לפני יומיים החל ניסוי במערכת חדשה בצפון אמריקה ובמידה וניסוי יוכרז כמוצלח, המערכת תופץ גם לאיזורים האחרים במשחק.

המערכת, הנקראית insant Feedback (משוב מיידי), אוספת את הדיווחים מהשחקנים, ממיינת אותם באופן אוטומטי  ומעבירה אותם לצוות מתוגבר של בוחנים שיעברו על הדיווחים ובמידה והדיווחים יאושרו כנכונים השחקן יקבל הודעה במייל בה יצרפו את לוג השיחה של השחקן כך שהוא יראה בדיוק את מה שדווח עליו (שמות השחקנים שדיווחו ימחקו מהלוג למעט שמו של השחקן שנפגע ישירות).
בשלב ראשון ייבחנו 2,000 הדיווחים הראשונים שיגיעו למערכת האוטומטית גם על ידי צוות אנושי על מנת לוודא כי המערכת ממיינת את הדיווחים כראוי.

במידה והשחקן ימשיך ויקבל דיווחים נוספים לאחר שליחת ההתרעה הראשונה, תבחן האופציה להרחיק את השחקן (Ban).

על פי ההודעה של Riot, המערכת תבחן את הדיווחים על פי מדדים של אמירות הומופוביות, גזעניות, סקסיסטיות, איומים ברצח ועוד.

בעתיד, מבטיחים ב - Riot, כי המערכת תקבל עדכון שיאפשר את הדברים הבאים:

- קבלת כרטיס ולוג המערכת לשחקן הפוגע ישירות בתוך המשחק ולא במייל.
- דיווח לשחקן המדווח על סטטוס התקדמות הטיפול בדיווח שלו והענישה במידה ותהיה כזאת.
- שיפורים בהגבלות הקיימות בצ'אט.
- שיפורים לזיוהי אוטומטי של התנהגות שלילית במשחק כמו International Feeding.
- הכרה (ותגמול) של שחקנים בעלי התנהגות חיובית במשחק והתקשורת בו.

בהנחה ומדובר באחוז בודד של שחקנים שפוגעים באחרים (שווה ערך למעל ל - 70 אלף שחקנים) האם יצליחו ב - Riot להפחית את הקלות הבלתי נסבלת של הלחיצה על ההדק (מקלדת) כאשר שחקן יושב מוגן מאחורי מסך אי שם במדינה כלשהי?

על מנת להגיב עליך להיות רשום באתר.