League of Legends Game Logo 85x85ההכרזה הרשמית עם הפרטים המלאים לקראת אליפות ישראל ב - League of Legends לשנת 2015 היתה אמורה להתפרסם ב - 29/4/2015.
אנו מתבשרים כעת על דחייה קלה בהכרזה.
* עדכון - האירוע ייערך ב - 19/8/2015.

 

לפני זמן מה פרסמנו פרטים ראשוניים לקראת אליפות ישראל ב - LoL 2015 וכעת כאמור אנו מתבשרים כי ההכרזה הרשמית נדחית לזמן מה אך בכל זאת מחר יפרסמו המארגנים את תאריך האירוע.

ההכרזה הרשמית, עם הפרטים המלאים, תעשה בחודש מאי ומהכרותנו את הנושא מדובר בדחייה שתביא דברים נוספים עבור האירוע והקהילה.

נמשיך לעדכן במידה ויתקבל מידע נוסף.

lolisrael2015

על מנת להגיב עליך להיות רשום באתר.