CSGO 95x47עדכון נוסף יוצא הלילה המתקן מספר בעיות עם העדכון שיצא לפני יומיים. מה השתנה הפעם במשחק?

 


כאמור העדכון מכיל מספר תיקונים קטנים לעדכון שיצא לפני יומיים וכולל את הדברים הבאים:

- תיקון הבעיה בה הכפפות החדשות עולות על הגרפיקה של הנשק שמחזיקים ביד.
- תיקון בעיה בה ביצוע שינויים באפשרויות ה - video לא הוחלו מיידית אלא רק לאחר אתחול של המשחק.
- תיקון באג שגרם לחלק מהנשקים להשמע חלשים יותר ממה שהתכוונו שיהיו בעדכון הקודם.
תיקונים מינוריים בצלילים שונים.

על מנת להגיב עליך להיות רשום באתר.