iesa 88x34העמותה לגיימינג תחרותי בישראל, IESA, התכנסה הערב לישיבת האסיפה הכללית השנתית בה בין היתר נקבעו המשחקים אותם תציג ישראל לפדרציה העולמית כנבחרים למשחקי אליפות העולם השביעית של IESF.

כבכל שנה, התכנסו חברי הועד של העמותה לגיימינג תחרותי בישראל על מנת לקבוע נהלים, פעילות ועוד לשנה הנוכחית.

העמותה, כחברה בפדרציה העולמית לספורט אלקטרוני (IESF), נדרשת להעביר רשימת משחקים המועדפים על הקהל הישראלי ושאותם נרצה לראות משוחקים באליפות העולם השביעית, שתערך השנה בפולין.

כל מדינה תעביר לפדרציה העולמית חמישה כותרים כלליים ובנוסף כותר אחד לנשים בלבד. בחירת המשחקים בסופו של דבר לאליפות העולם תעשה על ידי שקלול הממלצות של כל המדינות החברות בפדרציה.

ההצבעה למשחקים התחלקה על פי הרשימה הבאה:

 - League of Legend קיבל 9 קולות.
- Counter Strike:Global Offensive קיבל 9 קולות.
- StarCraft II קיבל 9 קולות.
- Hearthstone קיבל 9 קולות.
- FIFA קיבל 6 קולות.
- DOTA2 קיבל 3 קולות.
- Tekken קיבל 7 קולות.
- USFIV קיבל 7 קולות.
- Call Of Duty קיבל קול אחד.
- Battlefield קיבל קול אחד.
- Shootmania קיבל קול אחד.
- Osu קיבל 8 קולות.
- Trackmania Nations קיבל קול אחד.

בקטגורית הכותרים לנשים חלוקת ההצבעה היא:

- StarCraft II קיבל 6 קולות.
- Hearthstone - קיבל 3 קולות.

המשחקים שיישלחו כהמלצה של העמותה הישראלית הם:

- League of Legend.
- Counter strike:Global Offensive.
- StarCraft II.
- Hearthstone.
- OSU.

בקטגוריית הנשים ממליצה העמותה הישראלית על הכותר StarCraft II.

כאמור נציגים מישראל יישלחו גם השנה לאליפות העולם השביעית של IESF (לכתבה בנושא אליפות העולם השישית לחצו כאן) כאשר הנציגים ייבחרו על ידי משחקי מוקדמות שהפרטים עליהם יימסרו בהמשך.

 

להודעה הרשמית של IESA לחצו כאן.

על מנת להגיב עליך להיות רשום באתר.