frהממשל בצרפת ממשיך בקידום הסדרת נושא הספורט האלקטרוני והעוסקים בו אך נזהר כנראה שלא לפגוע בספורטאים המסורתיים ומתרחק משילוב המילים "ספורט" ו"אלקטרוני".

 

יותר משנה מאז הודיעו בצרפת כי הם מכירים בספורט האלקטרוני כספורט רשמי ולאחר מכן הדברים נשכחו כשהשלטון עוסק בדברים יותר רציניים כמו טרור ובחירות במדינה אך לאחר שקט יחסי וסיום הבחירות מתפנים המחוקקים לטפל גם בנושאים האלה וכעת יוצאים תקנות חדשות בנוגע לעוסקים בספורט האלקטרוני.

התקנות החדשות מגדירות יוחלו על המשתייכים לארגונים מוכרים בלבד שיהיו רשומים כחוק ומגבילות את זמן החוזה המותר בין שחקן לארגון למקסימום של 5 שנים ומינימום של 12 חודשים (למעט מקירם יוצאי דופן של חילופי שחקנים או גיוס שחקנים לטורניר ספציפי).

בנוסף מגבילים המחוקקים את גיל ההשתתפות למינימום של 12 כשהם כותבים בתקנות כי הן נועדו להגן על העובדים בתחרויות משחקי וידאו, ובכך למעשה נמנעים מלהתייחס לנושא כספורט אלקטרוני וזאת כאמור למרות ההכרה בנושא בעבר.

ייתכן שבממשל נמנעים מהויכוח בנוגע למעמד התחום או שנמנעים מהצורך להקצות תקציבים עבור הנושא כפי שמתקצבים כל ענף ספורט מוכר.

על מנת להגיב עליך להיות רשום באתר.