diceעד עכשיו Valve פעלה באופן חלקי נגד השימוש בסקינים עבור הימורים אך כעת היא מקבלת הודעה רשמית מנציבות ההימורים בוושינגטון כי עליהם לחדול מלאפשר שימוש בסקינים שלהם לצרכי הימורים ובמדיה ויככשלו בכך יינקטו נגדם צעדים במישור האזרחי והפלילי.

 

חברת Valve מפתחת המשחקים Counter-Strike:Globl Offensive ו - DOTA2, בהם נערכים רוב ההימורים בספורט האלקטרוני, הודיעה כבר לפני כ - 3 חודשים לאתרי ההימורים הגדולים כי היא תפסיק את אפשרות החיבור שלהם למרקט (דרכו ניתן להשתמש בסקינים באתרי ההימורים) בשל הפרת כללי המשתמש האוסרת על שימוש במשתמשים אוטומטיים לפעילות בסטים (בוטים).
צעד שנעשה בעיקר ואולי בגלל תביעות פרטיות שהוגשו כנגד החברה בטענה כי הם למעשה מאפשרים את קיום פעילות ההימורים והשימוש בסקינים גרם להתפתחות הגדולה של תעשייה זאת.

רוב האתרים הגדולים, שראו את הפרסומים סביב הנושא, התביעות המוגשות אחת אחרי השנייה בארה"ב ודיונים במערכות ממשל כמו תובעי מדינה ברחבי ארה"ב, החליטו להודיע על סגירת הפעילות שלהם אך לא מעט אתרים ממשיכים לפעול, כשחלקם עושים זאת בשרתים הנמצאים מחוץ לארה"ב.

על מנת בכל זאת להפחית עוד את הפעילות של ההימורים, מודיעה כעת נציבות ההימורים בוושינגטון שבארה"ב כי היא נותנת לחברת Valve עד לתאריך 14/10/2016 על מנת להפסיק לגמרי את החיבור של אתרי ההימורים (כלומר לחסום את המשתמשים שבלעדיהם הבוטים לא יפעלו) ולהפסיק את הקישור המאפשר לאתרים אלה לקבל סקינים כ"מטבע" להימורים.

ראש הנציבות בוושינגטון, כריס סטירן:
"שימוש בסקינים להימורים בספורט האלקטרוני הוא עדיין נרחב ונותר כשוק שחור גדול ולא מפוקח המותיר את השחקנים בסכנה גדולה בסביבה ללא בקרה. אנו גם נדרשים לשים לב וללמוד את הסכנות לקטינים המהווים את הרוב בעולם הספורט האלקטרוני.
אנו מקווים ש - Valve לא רק תציית להוראה שניתנה לה אלא גם תנקוט בצעדים יזומים לשיתוף פעולה עם הנציבות בעתיד..."

מדובר במכה נוספת עבור מה שחלק מכנים תעשייה וחלק מכנים פשוט כהימורים לא חוקיים לאחר שחלק מהאנליסטים ואתרי הכלכלה מדברים על מיליארדים שעברו מיד ליד בשנה האחרונה בסקינים.

 להודעה לתקשורת שפורסמה על ידי נציבות ההימורים בוושינגטון לחצו כאן.

על מנת להגיב עליך להיות רשום באתר.