us congressמסתבר שלא רק בישראל נבדקים שליחי ציבור בנוגע לשימוש לא ראוי בכספים השייכים למדינה או לציבור עצמו.
בארה"ב נפתחה בדיקה רשמית כנגד חבר קונגרס אשר השתמש בכספי מימון מפלגות לרכישת משחקים בסטים בסכום לא מבוטל.

 


ועדת הבחירות הפדרלית בארה"ב פנתה לחבר הקונגרס דנקן האנטר על מנת לברר מדוע הוא השתמש ב - 1302$ על מנת לרכוש משחקים במערכת הפצת המשחקים הדיגיטלית Steam,דבר האסור על פי חוק מימון המפלגות במדינה, כך מוסר הסאן דייגו טריביון.

הכסף רשום כהועבר ל - Steam ב - 68 העברות רכישה שונות במהלך דיווח המימון לשנת הכספים של 2015 ורשום כהוצאות אישיות.

 

Duncan Hunter

 

דובר מטעם חבר הקונגרס הודיע כי מדובר בשימוש שעשה בנו של חבר הקונגרס לרכישת משחק באופן חד פעמי לאחר והשתמש בכרטיס האשראי ללא ידיעתו. את שאר הכספים שהועברו ל - Steam הוא מסביר כהונאה וטוען כי הם עובדים לביטול העסקאות המדוברות והזכת הכספים.

האנטר נחשב כתומך נלהב במשחקי וידאו ואף השתתף באופן פעיל בויכוח שפרץ בקונגרס בשאלה האם משחקי וידאו אלימים מעודדים התנהגות אלימה בבני נוער במהלך שנת 2013, כאשר טען אז כי יש להפסיק את המרדף אחר סיבות לאלימות אצל בני נוער דווקא בעולם הוירטואלי ולהתחיל לטפל בבעיות האלה בעולם האמיתי.

 

על מנת להגיב עליך להיות רשום באתר.