fr צרפת מצטרפת השבוע באופן רשמי למדינות בעולם המכירות בספורט האלקטרוני באופן רשמי המוכר על ידי הממשלה.
ההגדרה הצרפתית לנושא תהווה אולי בעייתיות (או שלא) לתחום הפרוץ כשהההכרזה מבשרת שכפי הנראה תהיה גם רגולציה מסויימת.

ממשלת צרפת פתחה לאחרונה את הדיון בנושא האינטרנט בפני הציבור הרחב ואפשרה לאזרחים להעלות הצעות בנושא. אחד הנושאים שהתקבל על ידי הממשלה הוא הכרת הספורט האלקטרוני כספורט רשמי שעל פי ההודעה הרשמית תכפה עליו גם מידה מסויימת של רגלוציה על ידי הממשל.

בחלק המסביר את הנושא מתוך ההודעה המפרטת את כלל ההחלטות שהתקבלו נאמר בין היתר כי ההכרה בספורט האלקטרוני כענף רשמי תאפשר בין היתר לקבוע מגבלות רצויות, להכיר את החלקים הבעייתים בתחום, כשמצד אחד יש להבטיח להורים כי ילדיהם יהיו בטוחים מהבעיות אך מצד שני לאפשר המשך דינמיקה כלכלית.

מזכירת המדינה הוסיפה:
"לספורט האלקטרוני יש את הזכות לצאת מהתחום האפור מבחינה חוקית, אך עם שליטה של המדינה בו. זה היה אחד הנושאים הנתמכים ביותר שעלו במשאל המקוון, בו השתתפו כ - 100,000 איש. המצב החדש יאפשר לתחום לא להקשר בפני רבים רק לתחום ההימורים אלא להחשב כספורט אמיתי".

צרפת מצטרפת לרשימה ארוכה של מדינות המכירות באופן רשמי בספורט האלקטרוני כשהראשונה בהן היתה דרום קוריאה, אשר הקימה את אגודת קוריאה לספורט אלקטרוני (KeSPA) כבר בשנת 2000.
המדינה הראשונה באירופה שהביעה הכרה דומה בתחום היא בולגריה אשר הקימה את הפדרציה הבולגרית לספורט אלקטרוני (BFES) בשנת 2005 ומייד אחריה הכריזה גם דנמרק הכרזה דומה במהלך 2006.
האחרונה להכריז הכרזה דומה היתה מלזיה שעשתה זאת בינואר השנה.

בארה"ב הממשלה טרם הכריזה על תמיכה רשמית אך מכירה במשחק CS כענף לגיטימי לצרכי עבודה (בדומה לספורטאים זרים בספורט המסורתי) כאשר השחקן השבדי Zet ביקש להצטרף לקבוצת compLexity בשנת 2007. במהלך 2013 אשרות העבודה הפכו כבר לדבר קבוע בארה"ב גם עבור שחקני LoL.

ומה בישראל? במהלך שנת 2010 הגיעו נציגי הפדרציה הבינלאומית לספורט אלקטרוני ונפגשו עם נציגי משרד התרבות והספורט אך הפגישה הסתיימה ללא החלטות בנושא. מספר חודשים אחר כך התקבלה ישראל (דרך העמותה לגיימינג תחרותי בישראל) כחברה בפדרציה הבינלאומית וזאת למרות שהממשל הישראלי טרם מכיר בתחום זה באופן רשמי.
פנייה נוספת למשרד התרבות והספורט בשנת 2012 הסתיימה אף היא ללא תוצאות.

על מנת להגיב עליך להיות רשום באתר.